Tipy a triky

Ako vytvoriť úspešnú cenovú ponuku

Najlepšia ponuka je tá, ktorá presne adresuje potreby zákazníka alebo klienta. Ktorá je doručená vtedy, keď ju klient očakáva, v hodnote, ktorú predpokladá a s položkami produktov a služieb, o ktoré má záujem.

Cenové ponuky sa od seba v zásade nelíšia

Okrem základných prekvizít ako položka, cena, platnosť, termín dodania a pod. neobsahujú nič výnimočné. Prečo sú teda niektoré cenové ponuky úspešnejšie ako iné? A najmä prečo nevyhrávajú vždy len tie najlacnejšie cenové ponuky? Veď zákazník chce vždy najnižšiu cenu, alebo nie?

Prístup je kľučový

Okrem kvality a termínov dodávok, ktoré pre účely tohto článku budeme považovať vždy za rovnocenné, rozhoduje najmä prístup. Ako rýchlo je vaša firma schopná ponuku doručiť? Trvá to týždeň, deň, hodinu? Ako rýchlo to dokáže vaša konkurencia? Že rýchlosť nie je všetko je jasné, dôležitá je predsa kvalita a presnosť ponuky. Čo ale keď má konkurencia väčšiu internú kapacitu a teda dokáže obsluhovať viac potenciálnych zákazníkov rýchlejšie? Je zároveň vaša ponuka zrozumiteľná a adresná? Často záleži od toho, kto ju pripravuje a koľko času jej venuje.

Ako vyhrať

Nerelevantné a pomalé cenové ponuky sú stratou času pre zákazníka a zbytočnými nákladmi pre dodávateľa. Ako teda skĺbiť všetko čo zákazník očakáva a zároveň nenavýšiť náklady a kapacitu interného týmu? Odpoveďou je automatizácia. Používajte nástroje, ktoré sú lacné a celý proces tvorby ponúk pomôžu zefektívniť. Nestrácajte čas nad ponukami, ktoré nemajú šancu vyhrať, sú nekvalitné alebo dopredu nemajú šancu uspieť lebo nemáte čas. Nestrácajte čas nad klientami, ktorí potrebujú osloviť konkurenciu len preto, lebo to ich pravídlá ich nákupu vyžadujú. Zamerajte sa na tých, ktorí majú reálny záujem.

Použite nástroj, ktorý zaznamenáva všetky dopyty, generuje ponuky na základe vami zadefinovaných položiek, parametrov a logiky, a vyberajte si z potenciálnych klientov tých, ktorých považuje váš obchod za najhodnotnejších. Vyhodnocujte pravdepodobnosť a úspešnosť vašich ponúk a sledujte celý váš obchodný proces aj po odoslaní ponuky.

Za pár eur mesačne, môžete zrazu rozosielať stovky ponúk každý mesiac, týždeň či deň bez nutnosti zamestnať naviac ďalších ľudí. Stačí jednorázovo nakonfigurovať šablónu tak, aby spĺňala požiadavky vašej cenotvorby, prípadne integrovať cenový kalkulátor priamo do vášho webu.

Bonus: Je vysoká pravdepodobnosť, že počet vytvorených ponúk priamo zákazníkmi bude vďa automatizácii procesu ich tvorby omnoho vyšší než doteraz. Dáte im totiž flexibilitu, personalizáciu a rýchlosť ako žiadna iná konkurencia. A to je zásadná konkurenčná výhoda.

Späť na články