Novinky

Say goodbye to spreadsheets alebo čo vlastne projekt Bondly robí

Moje meno je Jozef Krajčovič a som jedným zo zakladateľov startupu Bondly. V tomto článku vám v skratke popíšem o čom Bondly je, aký problém rieši, a ako vám môže pomôcť vo vašom podnikaní.

O čom je Bondly a aký problém rieši?

Žijeme v digitálnej dobe kde si podnikatelia čoraz viac uvedomujú, aké je dôležité mať svoje firemné procesy vopred definované a čo možno najviac rutinných operacii automatizovať. Je to možné najmä vďaka digitálnym nástrojom, ktoré prinášajú firmám nepatrné úspory. Denno dennú prácu firmám uľahčujú napr. automatická fakturácia, automatické spracovanie dokladov, automaticke publikovanie obsahu, a veľa ďalších.

Kde však dnes zaostávame s digitalizáciou a automatizáciou je pre-sales proces. Teda proces, ktorý prebieha predtým, ako podnikateľ/firma získa zákazníka. Je to moment od prvého kontaktu až po samotný predaj produktu alebo služby. Tento proces v drvivej väčšine prípadov zahŕňa aj tvorbu cenových ponúk potenciálnemu zákazníkovi. A práve na tento problém sme sa v Bondly zemerali t.j. ako ho zefektívniť a zautomatizovať.

Ako dnes proces tvorby cenových ponúk funguje?

Z pohľadu zákazníka:

Predstavte si, že hľadáte firmu pre spracovanie účtovníctva. Prvé čo urobíte je, že si vyhľadáte zopár firiem. Prezriete ich webovú stránku, ak sa vám firma pozdáva, prípadne má pozitívne referencie, kontaktujete ich, že by ste mali záujem o danú službu a tiež, že potrebujete cenový odhad. Nielen pre finančné plánovanie potrebujete vedieť, koľko za danú službu budete platiť. Štandardne vás firma pozve na stretnutie alebo si s vami zavolá, spýtajú sa vás na otázky, ktoré sú potrebné na vytvorenie predbežnej cenovej ponuky. Toto je časovo náročne pre zákazníka aj dodávateľa a stále ide len o cenový odhad. Tento proces sa pri výbere firiem zároveň niekoľkokrát opakuje. Predstavte si, že takto oslovite 5 firiem. Ak to zrátate je to veľa času, ktorý musíte investovat len pre porovnanie jednotlivých ponúk.

Z pohľadu podnikateľa:

Ako som už spomínal, dodávatelia potrebujú od zákazníka získať dodatočné informácie aby mu vytvorili relevantnú cenovú ponuku. Trávia čas na stretnutiach, na telefonických hovoroch a písaním emailov To všetko ale firmu stojí nemalé náklady v podobe času a kapacity zamestnancov. Tu práve je tá neefektívnosť, kedy firmy spaľujú nemalé náklady na “potencionálneho klienta”, ktorého väčšinou ani nezískajú alebo je konverzná miera získania zákazky nízka (pretože si zákazník vyberie inú, väčšinou lacnejšiu ponuku).

Podľa nášho prieskumu je priemerná miera konverzie od leadu (potenciálny zákazník) k uzavretému obchodu 20% (v závislosti od typu biznisu a odvetvia). Firmy dnes nemajú efektívny nástroj, ktorý by umožňoval jednoducho automatizovať cenové ponuky a tým pádom by im vedel ušetriť finančné náklady s tým spojené.

Práve tieto problémy Bondly riešime a snažíme sa pomôcť podnikateľom aj zákazníkom v efektívnejšej spolupráci pri tvorbe, distribúcií a akceptovaní cenových ponúk.

Ako aktuálne podnikatelia riešia tento problém? Riešia ho vôbec?

Aktuálne podnikatelia tento problém riešia neefektívne, formou cenových ponúk (estimates, quotes, proposals). ktoré vytvárajú manuálne, podľa predlohy napr. vo forme tabuľky alebo tie ponuky vytvárajú pocitovo a nesystematický, aby uspokojili klienta a získali zákazku, často za každú cenu. S týmito a podnými problémami sa podnikatelia stretávajú na dennodennej báze.

To či to má zmysel riešiť optimalizáciu procesu tvorby ponúk si musí každá firma vypočítať sama. V zásade je to však veľmi jednoduchá rovnica.

Príklad takéhoto prepočtu:

koľko vás priemerne stojí vytvorenie jednej cenovej ponuky pre klienta v hodinách
(treba zarátať aj úvodné stretnutia, telefonáty a všetok ďalší čas strávený nad ponukou)
x
priemerná firemná hodinová mzda resp. náklad
x
priemerný počet ponúk, ktoré vytvoríte za jeden mesiac
x
12 (počet mesiacov v roku)

Následne získate priemerné ročné náklady, ktoré vaša firma vynaloží pre tento proces. Stojí vám táto suma, za optimalizáciu, alebo nie? Ak áno, Bondly je určené práve pre vás.

Ako vznikol nápad pre riešenie Bondly?

Asi pred 5 rokmi som začal intenzivnejsie pociťovať, že ide o reálny problém, ktorý väčšina podnikateľov podceňuje alebo vôbec nerieši. V mojom prípade, išlo o rôzne spolupráce najmä s digitálnymi a marketingovými agentúrami alebo softvérovými firmami. Keďže som mal v tom čase však spustených vela projektov, nápad s riešením tohto problému som nechal odložený v šuflíku.

Počas budovania vlastného biznisu som si však čím ďalej tým viac uvedomoval, že ide o reálny problém, ktorý sa týka aj môjho biznisu a treba ho riešiť. Ten pravý stimul potom paradoxne prišiel počas korona krízy. Firmy začali viac a viac uvažovať nad digitalizáciou procesov. Často to bola totiž jediná možnosť ako si zachovať efektivu popri práci z domu a limitovania osobných stretnutí.

Pre koho je nástroj určený? Kto je vaša cieľová skupina?

Bondly je vhodný pre podnikateľov, ktorí myslia dopredu. Ktorí už uvažujú nad svojimi firemnými procesmi, nad tým ako ich robiť efektívnejšie, rýchlejšie, ako ich škálovať a pritom si zachovať kvalitu svojich služieb a produktov. To všetko pri zlepšení a zjednodušení user experience pre koncových klientov, zákazníkov a partnerov. Tzv. “frustration free” prístup na oboch stranách. A to je aj našim cieľom, poskytnúť podnikateľom nástroj na zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a zvýšenie zákazníckej spokojnosti.

Nezáleží na tom či ste veľká firma alebo jednotlivec. Bondly vedia využiť firmy, ktoré poskytujú služby ako napr. účtovníctvo, finančne a daňové poradenstvo, predaj rôznych produktov, digitálne agentúry, softvérové agentury a ďalšie. Týka sa to aj freelancerov, živnostníkov, majstrov a kreatívcov, ktorí chcú venovať viac času svojej práci a menej administratíve. V skratke každému podnikateľovi, ktorý chce pracovať smart not hard.span

Aké sú výhody použitia vášho nástroja a prečo by ho mali podnikateľa použiť?

Výhody pre podnikateľa:

 • Efektívnejší a systematický prístup k pre-sales procesu vrátane zbierania kontaktov v lead-generation procese.
 • Šetríte firemné náklady – znížením času potrebného na tvorbu cenových ponúk až o 91% *, šetríte nielen čas ale aj nemále firemné náklady. Už viac nemusíte strácať čas prácou nad rutinimy úlohami plne môžete tento čas investovať do rastu svojho biznisu.
 • Zvyšite conversion rate – sústreďte sa na zákazníkov, ktorí sú ochotní si za vašu službu alebo produkt zaplatiť. Získajte vysoko kvalifikované leads.
 • Zredukujete chybovosť pri vytváraní cenových ponúk až o 32% *
 • Správa ponúk – všetky vaše cenové ponuky sú na jednom mieste. Bondly umožňuje jednoducho a efektivne spravovať všetky obchodné prípady v rámci Sales pipeline. Tieto dáta si tiež môžete importovať do vlastného CRM alebo iného interného systému.
 • Data & Analytics – získate prehľad o analýze výsledkov v forme rôznych reprotov a grafov, ktoré vám pomôžu pri lepšom rozhodovani o vašom biznise.
 • a veľa iných, ktoré vám postupne odprezentujeme na našom blogu.

Výhody pre vášho zákazníka:

 • Transparentnosť – zákazníci preferujú vedieť koľko ich bude služba alebo produkt stať. Miera oslovení v rámci prvého kontaktu výrazne stúpa, pokiaľ má zákazník možnosť rýchlo a jednoducho získať cenu alebo cenovú ponuku na mieru, pre potrebnú službu alebo produkt.
 • Šetrenie času – ktorý inak musí zákazník investovať do emailov, telefonátov a osobných stretnutí.
 • Rýchlosť – zákazníci získajú ihneď predbežnú cenovú ponuku za vašu službu alebo produkt, čo je konkurenčnou výhodou.
 • Jednoduchšie plánovanie – zákazník nemusí čakať a vie vašu službu či produkt ihneď začleniť do svojho finančného plánovania, čo môže vyradiť konkurenciu, ktorá poskytuje ponuky manuálne a zdĺhavými procesmi.

V akom stave sa aktuálne projekt nachádza?

Aktualne dokončujeme prvu beta verziu produktu, tzv. MVP. Zároveň rokujeme s prvými používateľmi služby tzv. “early adopters” a získavame od nich spätnú väzbu na ďalší vývoj produktu. Funkcionalitou sa prispôsobujeme potrebám našich užívateľov. V priebehu druheho kvartálu plánujeme začať s priamym predajom produktu pre Slovensky a Český trh.

Aké máte plány do budúcna?

Držíme sa pri zemi a chceme ponúkať najmä kvalitný produkt, ktorý reálne pomáha vášmu biznisu. Po validácii projektu na Slovenskom a českom trhu však plánujeme expanziu aj na zahraničné trhy. To nám poskytne ešte viac relevantného feedbacku z rôznych trhov a typov biznisu, na základe ktorého budeme pridávať ďalšiu funkcionalitu. Myslíme globalne v lokálnych podmienkach. Je to pre nás veľka výzva.

Na záver

Ak sa vám náš produkt pozdáva a rieši problém vášho podnikania kľudné nám napíšte a radi vám poskytneme detailné informácie alebo priamo demo. Môžete nás tiež sledovať na LinkedIn a Facebook.

* prieskum Bondly uskutočnený medzi 47 firemnými zákazníkmi v roku 2021

Späť na články